GARANTIORDNING

Alteq er medlem af TEKNIQ som er brancheforening for aut. el-installatører. Denne kendes på det blå elektriker logo vist herunder

Medlemmer af TEKNIQ forpligtes til at overholde love og vedtægter på el-området, med fokus på overholdelse af Stærkstrømsbekendtgørelsen og kundens sikkerhed. Dette danner grundlag for et godt trygt samarbejde.

Tekniq har tillige både et ankenævn og en garantiordning, der stilles til rådighed for Tekniq medlemmers kunder. På www.Tekniq.dk kan der findes yderligere information.

Garanti

Som medlem af TEKNIQ giver vi vores kunder en betryggende sikkerhed og garanti for dét arbejde vi udfører. TEKNIQ har nemlig etableret ELFO Garanti, der er en garantiordning for el-arbejder. Garantiordningen har til formål at sikre, at en privat forbruger, der får medhold i en sag ved Ankenævnet for Tekniske Installationer, får kendelsen opfyldt, hvis installatøren ikke kan eller vil opfylde en kendelse. Ankenævnets formål er at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem private kunder og el-installatører.

Garantiordningen gælder kun for arbejder, der er udført af medlemmer af ELFO. Se derfor for en sikkerheds skyld efter el-mærket eller spørg installatøren.

Dækker udgifter op til 150.000 kr.

Garantiordningen dækker udgifter op til kr. 150.000,00 inkl. moms.


Hvem kan klage?

Private forbrugere kan klage over el-arbejder og leverancer, der ikke er bestilt udført til erhvervsmæssige formål.

Hvad kan man klage over?

En klage kan kun indbringes for Ankenævnet, hvis klagen i forvejen forgæves har været forelagt for el-installatøren. Man kan klage over næsten alt, dog ikke el-installatørens interne forretningsprincipper som f.eks. time- og materialepriser.

Læs mere www.tekniq.dk

GARANTIORDNINGER​

 

pastedGraphic.png

Som medlem af TEKNIQ giver vi vores kunder en betryggende sikkerhed og garanti for det arbejde vi udfører.

El mærket må bruges af alle autoriserede installatører som er medlem af Tekniq, og signalerer at der er tale om en virksomhed som har styr på forholdende.

TEKNIQ installatørernes organisation, forbrugerrådet og parcelhusejernes landsforening, har sammen etableret ankenævnet for tekniske installationer.

Hvis du får installationsarbejde udført af en el-installatør der er medlem af TEKNIQ, får du garanti for kvalitet, faglighed og sikkerhed.

Vil du læse mere om garantiordningen så klik ind på www.tekniq.dk

http://www.tekniq.dk/forbruger