Persondatapolitik for kunder og samarbejdspartnere hos ALTEQ A/S

​Under henvisning til EU´s databeskyttelsesforordning samt Databeskyttelsesloven af 25. maj 2018, skal vi understrege, at vi passer godt på dine personoplysninger.

1 DATA-ANSVARLIG

Kornerups Vænge 7, 1.
4000 Roskilde
CVR: 29144702
Tlf. 46337000
Mail: info@alteq.dk 

2 HVAD ER PERSONOPLYSNINGER?​​

Vi behandler kun personoplysninger om dig, som du giver os, for at kunne opfylde vores aftale med dig.​
Vi kan modtage oplysninger om dig fra andre i forbindelse med byggesager, forsikrings-sager og lign.
Hos ALTEQ as behandler vi udelukkende almindelige personoplysninger, såsom navn, efternavn, adresse, mailadresse og telefonnummer. ​

3 HVAD ER FORMÅLET MED OG GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN?

ALTEQ as behandler personoplysninger for at indgå/opfylde en kontrakt eller samarbejdsaftale.
Endvidere behandles persondata for at kunne overholde gældende lovgivning.​

​4 OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER.

Personoplysninger vil blive opbevaret såvel fysisk som elektronisk. Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er kun personer med en lovlig grund, som har adgang til dine personoplysninger.

​Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i 5 år efter kunde- eller samarbejdsforholdets ophør, og vil herefter blive slettet uden unødigt ophold ved årets udgang. Giver gældende lovgivning grundlag for en længere opbevaring kan dette finde sted.

5 VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER.

Det kan være nødvendigt for os at videregive dine oplysninger.
Vi videregiver kun dine personoplysninger, såfremt der er et lovligt grundlag herfor.
Lovligt grundlag kan være forpligtigelser over for offentlige myndigheder og lign.
Personoplysninger kan ligeledes videregives til tredje part i forbindelse med håndtering af administrative opgaver f.eks IT-hosting, revision og bogholderi.

6 DINE RETTIGHEDER.

​Du har i forbindelse med ALTEQ as behandling af dine personoplysninger en række rettigheder:

  • ​Du har ret til at anmode om indsigt i indholdet af personoplysninger om dig, som vi behandler.
  • Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget.
  • Du har ret til at få slettet personoplysninger om dig selv.
  • Du har ret til begrænset behandling af dine personoplysninger.
  • Du har ret til indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at modtage egne personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Tlf. 3319 3200
dt@datatilsynet.dk

Denne persondatapolitik er sidst opdateret 12. februar 2020.